Szabályzat

 1. Általános tudnivalók:
 • Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál Románia legrégebbi rövidfilm fesztiválja, szervezője a Maros megyei Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség.
 • A 32. ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál időpontja 2024. november 6-10.
 1. Jelentkezési feltételek:
 • A fesztiválra való benevezés a alternativeiff.ro oldalon történik.
 • A fesztiválnak nincs benevezési díja.
 • Csak 2022. január 1. után készültek filmek nevezhetőek.
 • A benevezett alkotások időtartama nem haladhatja meg a 30 percet.
 • A filmekre vonatkozóan téma- és műfaji megkötés nincs.
 • Minden filmhez külön benevező lapot kell kitölteni.
 • Nem fogadunk el olyan filmet, amelyet az előző évek során már beneveztek a Fesztiválra, illetve amely teljes egészében megtekinthető az interneten. A fesztivál fenntartja a jogot, hogy – akár a versenyprogram meghirdetése után is – kizárhassa műsorából a világhálón korábban közzétett filmeket.
 1. A jelentkezés menete:
 • A benevezőlapot online kell kitölteni és elküldeni.
 • A benevezőlapot kérjük pontosan, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kitölteni, mivel a film adatai – filmcím, rendező neve, ország, gyártási év, időtartam és műfaj – feldolgozás után automatikusan megjelennek a fesztivál weboldalán.
 • Kérünk feltölteni egy-két (1 Mb-nál nem nagyobb) jelenetfotót és az angol nyelvű, timekódos dialóglistát .srt vagy .sub kiterjesztésben.
 • A benevezőlapon kérjük megadni a nem nyilvános URL címet és a hozzá rendelt jelszót, amelyek lehetővé teszik a film megtekintését, illetve letöltését.
 • A benevezési határidő: 2024 augusztus 30. közép-európai idő szerint 23:59 óra
 1. Beválogatás és verseny:
 • A beérkezett filmek megtekintése után előzsűri dönt a kategóriáktól független versenyprogramban való részvételről, vagy a kiegészítő programban való bemutatásról.
 • A versenybe válogatott filmek jegyzéke 2023 szeptember elején kerül nyilvánosságra a Fesztivál honlapján: alternativeiff.ro. E-mailen csak a versenyprogramba beválogatott filmek alkotóit értesítjük.
 • A versenyprogramban szereplő filmekért a fesztivál semmilyen körülmények között nem fizet bérleti vagy vetítési díjat.
 • A versenyprogramban való vetítéshez a filmet nagyfelbontású (full HD) fájl formájában kell elküldeni.
 1. Díjak:
 • A nyertes alkotások rendezői pénzjutalomban részesülnek. A díjak a hatályos jogszabályok szerint adókötelesek.
 1. Alkotások promóciós felhasználása:
 • A fesztiválra nevezett filmek bemutatásra kerülhetnek a fesztivált bemutató és népszerűsítő rendezvényeken.
 • A versenyzők, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, hozzájárulnak az általuk küldött szöveg-, kép- és video anyagok felhasználásához a fesztivál katalógusában, a nyomtatott és online sajtóban, illetve a fesztivált bemutató rádió és televíziós műsorokban a fesztivál népszerűsítésének céljából. A hozzájárulás megtagadását írásban kell a szervezők tudomására hozni.
 1. Adatvédelmi tájékoztató:
 • Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, tiszteletben tartva az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv[* 1] hatályon kívül helyezéséről és az érvényes romániai rendszabályok előírásait.

8. A Szabályzat elfogadása:

 • A jelentkezési lap benyújtásával a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja ezen dokumentumban feltüntetett szabályokat.