ALTER-NATIVE 29

1.      Általános tudnivalók:

·         Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál Románia legrégebbi rövidfilm fesztiválja. Minden év november első hetében kerül megrendezésre a Maros megyei Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség szervezésében.

·         A 29. ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál időpontja 2021. szeptember 29. – október 3.

2.      Jelentkezési feltételek:

·        A fesztiválra való benevezés a www.alternativeiff.ro oldalon történik.

·         A fesztiválnak nincs benevezési díja.

.         Csak 2019. január 1. után készültek filmek nevezhetőek.

·         A benevezett alkotások időtartama nem haladhatja meg a 30 percet.

·         A filmekre vonatkozóan téma- és műfaji megkötés nincs.

·         Minden filmhez külön benevező lapot kell kitölteni.

3.      A jelentkezés menete:

·         A benevezőlapot online kell kitölteni és elküldeni.

·        A benevezőlapot kérjük pontosan, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kitölteni, mivel a film adatai – filmcím, rendező neve, ország, gyártási év, időtartam és műfaj – feldolgozás után automatikusan megjelennek a fesztivál weboldalán.

·         Kérünk feltölteni egy-két (1 Mb-nál nem nagyobb) jelenetfotót és az angol nyelvű, timekódos dialóglistát .srt vagy .sub kiterjesztésben.

·         A benevezőlapon kérjük megadni a nem nyilvános URL címet és a hozzá rendelt jelszót, amelyek lehetővé teszik a film megtekintését, illetve letöltését.

·         A benevezési határidő: 2021. augusztus 1. közép-európai idő szerint 23:59 óra

4.      Beválogatás és verseny:

·         A beérkezett filmek megtekintése után előzsűri dönt a kategóriáktól független versenyprogramban való részvételről, vagy a kiegészítő programban való bemutatásról.

·         A versenybe válogatott filmek jegyzéke 2021. szeptember elején kerül nyilvánosságra a Fesztivál honlapján: www.alternativeiff.ro. E-mailen csak a versenyprogramba beválogatott filmek alkotóit értesítjük.

·         A versenyprogramban szereplő filmekért a fesztivál semmilyen körülmények között nem fizet bérleti vagy vetítési díjat.

·        A versenyprogramban való vetítéshez a filmet nagyfelbontású (full HD) fájl formájában kell elküldeni.

5.      Díjak:

·         A nyertes alkotások rendezői pénzjutalomban részesülnek. A díjak a hatályos jogszabályok szerint adókötelesek.

·         A fesztiválnak egyetlen kategóriadíja van, amellyel a legjobb diákfilmet vagy a legjobb elsőfilmet díjazzuk. A többi díjat a nemzetközi zsűri a filmek kategóriájától függetlenül ítéli oda.

6.      Alkotások promóciós felhasználása:

A versenyzők hozzájárulnak (anyagi ellenszolgáltatás nélkül) az általuk küldött szöveg-, kép- és video anyagok felhasználásához a fesztivál katalógusában, a nyomtatott és online sajtóban, illetve a fesztivált bemutató rádió és televíziós műsorokban a fesztivál népszerűsítésének céljából. A hozzájárulás megtagadását írásban kell a szervezők tudomására hozni.

7.      Adatvédelmi tájékoztató

·         Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, tiszteletben tartva az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv[* 1] hatályon kívül helyezéséről és az érvényes romániai rendszabályok előírásait.

8.      A Szabályzat elfogadása:

·         A jelentkezési lap benyújtásával a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja ezen dokumentumban feltüntetett szabályokat.

 


PARTNER CONSILIUL JUDETEAN MURES Universitatea de Artă Teatrală Teatrul National Tîrgu-Mureş/Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Balassi Institute Financed by CONSILIUL LOCAL TÎRGU-MURES MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ Guvernul Romaniei Departamentul pentru Relatii Interetnice CNC Bethlen Gábor Alap Communitas Alapítvány Sponsors Leco Groupama Asigurari NetConf Phoneprest kaSound Transport Local Zander Team Carocomp Toyota Eurocar Trading Zooku-Myhost OSLI studio MEDIAPARTNER Filmtett CineFun.ro Aarc Erdély TV Erdely FM Népújság Kiss FM Pontmaros Punctul Radio Tg. Mures Marosvásárhelyi Rádió GaGa KPTV Atlas FM