ALTER-NATIVE 29

1.      Általános tudnivalók:

·         Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál Románia legrégebbi rövidfilm fesztiválja. Minden év november első hetében kerül megrendezésre a Maros megyei Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség szervezésében.

·         A 29. ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál időpontja 2021. szeptember 29. – október 3.

2.      Jelentkezési feltételek:

·        A fesztiválra való benevezés a www.alternativeiff.ro oldalon történik.

·         A fesztiválnak nincs benevezési díja.

.         Csak 2019. január 1. után készültek filmek nevezhetőek.

·         A benevezett alkotások időtartama nem haladhatja meg a 30 percet.

·         A filmekre vonatkozóan téma- és műfaji megkötés nincs.

·         Minden filmhez külön benevező lapot kell kitölteni.

3.      A jelentkezés menete:

·         A benevezőlapot online kell kitölteni és elküldeni.

·        A benevezőlapot kérjük pontosan, a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kitölteni, mivel a film adatai – filmcím, rendező neve, ország, gyártási év, időtartam és műfaj – feldolgozás után automatikusan megjelennek a fesztivál weboldalán.

·         Kérünk feltölteni egy-két (1 Mb-nál nem nagyobb) jelenetfotót és az angol nyelvű, timekódos dialóglistát .srt vagy .sub kiterjesztésben.

·         A benevezőlapon kérjük megadni a nem nyilvános URL címet és a hozzá rendelt jelszót, amelyek lehetővé teszik a film megtekintését, illetve letöltését.

·         A benevezési határidő: 2021. augusztus 1. közép-európai idő szerint 23:59 óra

4.      Beválogatás és verseny:

·         A beérkezett filmek megtekintése után előzsűri dönt a kategóriáktól független versenyprogramban való részvételről, vagy a kiegészítő programban való bemutatásról.

·         A versenybe válogatott filmek jegyzéke 2021. szeptember elején kerül nyilvánosságra a Fesztivál honlapján: www.alternativeiff.ro. E-mailen csak a versenyprogramba beválogatott filmek alkotóit értesítjük.

·         A versenyprogramban szereplő filmekért a fesztivál semmilyen körülmények között nem fizet bérleti vagy vetítési díjat.

·        A versenyprogramban való vetítéshez a filmet nagyfelbontású (full HD) fájl formájában kell elküldeni.

5.      Díjak:

·         A nyertes alkotások rendezői pénzjutalomban részesülnek. A díjak a hatályos jogszabályok szerint adókötelesek.

·         A fesztiválnak egyetlen kategóriadíja van, amellyel a legjobb diákfilmet vagy a legjobb elsőfilmet díjazzuk. A többi díjat a nemzetközi zsűri a filmek kategóriájától függetlenül ítéli oda.

6.      Alkotások promóciós felhasználása:

A versenyzők hozzájárulnak (anyagi ellenszolgáltatás nélkül) az általuk küldött szöveg-, kép- és video anyagok felhasználásához a fesztivál katalógusában, a nyomtatott és online sajtóban, illetve a fesztivált bemutató rádió és televíziós műsorokban a fesztivál népszerűsítésének céljából. A hozzájárulás megtagadását írásban kell a szervezők tudomására hozni.

7.      Adatvédelmi tájékoztató

·         Az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, tiszteletben tartva az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv[* 1] hatályon kívül helyezéséről és az érvényes romániai rendszabályok előírásait.

8.      A Szabályzat elfogadása:

·         A jelentkezési lap benyújtásával a jelentkező tudomásul veszi és elfogadja ezen dokumentumban feltüntetett szabályokat.

 


PARTNER Teatrul National Tîrgu-Mureş/Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Universitatea de Artă Teatrală Teleki Téka Balassi Institute MEDIAWAVE Jazz&Blues Club Financed by CONSILIUL LOCAL TÎRGU-MURES MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ Guvernul Romaniei Departamentul pentru Relatii Interetnice CNC Nemzeti Kulturális Alap Bethlen Gábor Alap Communitas Alapítvány Sponsors Leco Groupama Asigurari NetConf Phoneprest kaSound Transport Local Zander Team Carocomp Toyota Eurocar Trading Zooku-Myhost OSLI studio MEDIAPARTNER Filmtett CineFun.ro Aarc Erdély TV Erdely FM Népújság Kiss FM Pontmaros Punctul Radio Tg. Mures Marosvásárhelyi Rádió GaGa KPTV Atlas FM